Aleja Solidarności 67, 03-401 Warszawa
Mapa dojazdu oraz Kontakt

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja : Budynek A-2 wejście na rogu ulic Olszowej/Panieńskiej

 OrdynatorLek. med. Łukasz Markiewicz 

Email: lmarkiewicz@szpitalpraski.pl

Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Iwona Bańkowska

Tel.: 22 555 10 63, Email: ibankowska@szpitalpraski.pl

Rejestracja tel.: 22 555 12 39

Oddział pełni dyżur całą dobę

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r. § 2. 1)

SOR zajmuje powierzchnię ponad 700 m2, składa się z następujących obszarów:

 • Segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć
 • Resuscytacyjno – zabiegowego – dwie sale resuscytacyjno – zabiegowe wyposażone w sprzęt do:

monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych

prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej

prowadzenia resuscytacji okołourazowej

wykonywania podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów

 • Wstępnej intensywnej terapii – dwustanowiskowa sala intensywnej terapii
 • Obserwacji – 4 stanowiska umożliwiające monitorowanie pacjentów, prowadzenie infuzji dożylnych oraz biernej tlenoterapii
 • Konsultacyjnego
 • Zaplecza administracyjno – gospodarczego

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przygotowany do montażu i rozbudowy polowych pomieszczeń przeznaczonych do usunięcia i dezaktywacji substancji szkodliwych, zagrażających zdrowiu lub życiu.

Nasz Zespół

Informacje dla pacjentów

 • Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do szpitalnych oddziałów ratunkowych powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym
 • Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:
  • Ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
  • Nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
  • Ostrym zatruciem – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.
 • Nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest to:
  • Nagły ból w klatce piersiowej
  • Nagłe zaburzenia rytmu serca
  • Nagła duszność
  • Nagły silny ból głowy
  • Nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości
  • Napad drgawek
  • Nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy
  • Nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty
  • Nasywne krwawienia z przewodu pokarmowego
  • Nagłe silne krwawienie z dróg rodnych
  • Nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0° C)

 

 • Nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem uzyskania:
  • Porady ogólnolekarskiej
  • Porady specjalistycznej
  • Uzyskania pomocy socjalnej
  • Wypisania recepty
  • Uzyskanie zwolnienia lekarskiego
  • Zmiany opatrunków
  • Wykonania iniekcji
  • Zdjęcia szwów z rany
  • Zdjęcia opatrunków gipsowych
  • Wymiany cewników, itp.
  • Badań – za/lub w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, itp.

 

Do tych zadań przygotowane są i wykonują je w trybie ustawowym jednostki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej (NPL). Informacje o adresach i telefonach wymienionych placówek można uzyskać na stronie NFZ http://www.nfz-warszawa.pl/index/pacjent/npl

SOR krok po korku

 1. Ratunkowa segregacja medyczna, mająca na celu potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego
KOLOR CZERWONY – TRYB NATYCHMIASTOWY Pacjent poddany będzie zaawansowanym czynnościom reanimacyjnym. Czynności te muszą być podjęte w trybie natychmiastowym i dlatego pacjenci tej grupy mają pierwszeńswo przed innymi.
KOLOR ŻÓŁTY – TRYB POŚREDNI – POMOC DO 30 MINUT, LECZENIE DEFINITYWNE DO 24 GODZIN Pacjent z umiarkowanym stopniem zagrożenia. Podjęte zostaną najpilniejsze, doraźne procedury lecznicze. Może to być leczenie obrażenia, jak np. zaopatrzenie obficie krwawiącej rany, złamania otwartego, doraźne leczenie bólu, wspomaganie oddechu, zastosowanie oddechu zastępczego, farmakologiczne wspomaganie krążenia, dekontaminacja wewnętrzna, ogrzewanie lub chłodzenie w zależności od rodzaju i stopnia urazu termicznego, itp.
KOLOR ZIELONY – TRYB AMBULATORYJNY – POMOC DO 6 GODZIN, LECZENIE DEFINITYWNE DO 24 GODZIN Pacjent o najniższym stopniu zagrożenia. Wymaga oceny stanu zdrowia. W razie potrzeby wykonana zostanie najpilniejsza, przyłóżkowa diagnostyka laboratoryjna i/ lub obrazowa. W razie konieczności dokonana będzie konsultacja specjalistyczna. Przyjęcie przez lekarza nastąpi dopiero po leczeniu i diagnostyce pacjentów z grupy czerwonej i żółtej.

 

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – najliczniejsi są pacjenci z grupy zielonej. Z tego powodu czas oczekiwania tych pacjentów, zarówno na badanie lekarskie, jak i wykonanie niezbędnej diagnostyki oraz podjęcie końcowych decyzji jest najdłuższy. Może to być czas nawet 24 godzin. Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do SOR zamiast do Lekarza Rodzinnego i Poradni Specjalistycznych – zwiększając liczbę oczekujących pacjentów.

 

 1. Przekierowanie do innej jednostki opieki zdrowotnej – jeżeli u osoby zgłaszającej się do SOR zostanie wykluczone nagłe zagrożenie zdrowotne (np. do podstawowej lub specjalistycznej jednostki opieki zdrowotnej dyżurującej w pobliżu)
 2. Przyjęcie do odpowiedniego obszaru Oddziału Ratunkowego w przypadku potwierdzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego
 3. Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych i zabezpieczeniu funkcji życiowych, pacjent SOR – zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i stanu aktualnego – może zostać przekazany do innego oddziału w Szpitalu, do innego szpitala, do Specjalistycznych Poradni, do Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub odesłany do domu – z odpowiednimi zaleceniami.

 

Rzecznik praw pacjenta

 

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług komercyjnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

do pobrania: SOR – CENNIK

 Podziękowania dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego